Despre AGROVOC

Tezaurul AGROVOC este coordonat de FAO și reprezintă un vocabular controlat gratuit, accesibil online, o colecţie structurată de concepte, termeni, definiţii şi relaţii, care acoperă toate domeniile de activitate ale FAO, oferind o gamă largă de servicii, ce ajută la gestionarea, conservarea, standardizarea și facilitarea descoperirii datelor agricole.

AGROVOC a fost publicat pentru prima dată la începutul anilor 1980 în limbile engleză, spaniolă și franceză pentru a servi drept vocabular controlat în indexarea publicațiilor din știința și tehnologia agricolă, în special pentru AGRIS

Tezaurul specializat multilingv AGROVOC este menținut de o comunitate internațională de experți și instituții ce activează împreună, contribuind la îmbogățirea lexicului agricol și menținerea diverselor versiuni lingvistice și domenii de subiecte. În prezent, AGROVOC încorporează peste 39 000 de concepte și peste 809 000 de termeni în circa 40 de limbi.

AGROVOC este aliniat la alte sisteme  multilingve de organizare a cunoștințelor, permițând utilizatorilor să facă referințe încrucișate între datele provenite din diverse surse.

AGROVOC în limba română

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a aderat la comunitatea internaţională AGROVOC în anul 2007 în calitate de editor AGROVOC, fiind responsabilă de traducerea şi adaptarea tezaurului AGROVOC în limba română.

Versiunea AGROVOC în limba română include peste 35 000 de termeni preferați și nepreferați traduși, ceea ce constituie peste 80% din totalul conceptelor AGROVOC în limba engleză.

Conţinutul tezaurului AGROVOC în limba română este licenţiat sub licenţa International Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).

AGROVOC poate servi ca:

Instrument de indexare a informației

Tezaurul servește bibliotecilor agricole ca suport eficient în indexarea informației, contribuind la unificarea și îmbunătăţirea calităţii procesului de indexare în sisteme de informare, depozite digitale și baze de date. De asemenea, este utilizat ca instrument de indexare de către furnizorii de date AGRIS (International System for Agricultural Science and Technology).

AGROVOC ajută la evitarea dispersării informațiilor conexe prin controlul (fuzionarea) și eliminarea sinonimiei, polisemiei, omonimiei. Datorită tezaurului, indexatorii bibliotecii utilizează același termen pentru a descrie conținuturi similare, fapt ce exclude pierderile informaționale în procesul de căutare în catalogul electronic.

Instrument de căutare și descoperire a informației

Tezaurul AGROVOC ajută consumatorii de informație agricolă în descoperirea informațiilor în sistemele de informare și contribuie la creşterea relevanței și a eficienţei funcţionale a acestora.

AGROVOC permite stabilirea unei strategii de căutare prin utilizarea unor termeni standardizați. Tezaurul asigură un dialog eficient între sistemul de informare și utilizatori, ajutându-i să utilizeze aceiași termeni, care sunt folosiți de sistem pentru a indexa resursele.

Fiind un sistem cu o structură semantică bogată, AGROVOC prezintă nu doar rezultatele cererii directe a utilizatorului, ci oferă și concepte conexe, care îl poate ajuta pe acesta să exploreze, să clarifice semnificația termenilor și să identifice conceptele dintr-un domeniu specific de interes.

Instrument pentru traducerea termenilor agricoli în diverse limbi

Apariția continuă a unor noi termeni specializați, concepte, tehnologii în spațiul academic agricol mondial prezintă o provocare intelectuală majoră pentru traducătorii de texte specializate. AGROVOC servește ca instrument practic, bază de date terminologică care facilitează munca în traducerile specializate ale traducătorilor din Republica Moldova, fiind cu adevărat util, în special, în cazul anumitor tipuri de texte tehnice științifice din domeniul agricol.

Resursă educațională și de cercetare

Reflectând vocabularul activ al ștințelor agricole, AGROVOC ține la curent specialiștii din domeniu cu cea mai nouă terminologie. Tezaurul asistă cercetătorii și practicienii din domeniul agricol în explorarea contextului conceptual al unei probleme de cercetare și/sau practice – în cadrul unui proiect de cercetare, studiu, experiment, clasificare taxonomică etc.

Pentru studenții ce studiază în instituțiile de învățământ în domeniul științelor agricole, AGROVOC servește ca resursă educațională și hartă conceptuală a unui domeniu, ce facilitează însușirea terminologiei, învățarea și asimilarea informațiilor, traducerea termenilor de specialitate în diverse limbi.

Tezaurul oferă un cadru conceptual profesorilor și formatorilor, sugerând aranjamente didactice și schițe de subiect utile pentru dezvoltarea materialelor de instruire.

Instrument de comunicare științifică

Tezaurul AGROVOC conține o terminologie consecventă și recunoscută la nivel internațional, care poate facilita comunicarea profesională a cercetătorilor din Republica Moldova cu cercetătorii din alte țări, contribuind la depășirea barierelor lingvistice, la utilizarea corectă a terminologiei de specialitate.

Totodată, tezaurul facilitează comunicarea între persoanele cu un grad diferit de cunoștințe (cum ar fi, de exemplu, experți în domeniu, factori de decizie, agricultori, potențiali utilizatori), cărora le permite o exprimare și o înțelegere clară a conceptelor pentru o implicare mai ușoară și interactivă în discuțiile și dialogul profesional.


Programul de activitate al grupului naţional de lucru AGROVOC 2022

Programul de activitate al grupului naţional de lucru AGROVOC 2020-2021