Despre AGRIS

AGRIS (Sistemul Internațional pentru Știința și Tehnologia Agricolă) a fost creat în anul 1974 și constituie în prezent unul dintre cele mai mari portaluri și una din cele mai ample baze de date științifice din domeniul agriculturii și alimentației la nivel mondial.

Fiind o bază de date publică globală multilingvă, AGRIS oferă acces gratuit la peste 12 milioane de înregistrări bibliografice, inclusiv peste 4 000 seturi de date, accesibile printr-un portal web în 90 de limbi.

La dezvoltarea bazei de date AGRIS participă o rețea formată din 461 furnizori de date din 150 de țări, inclusiv și din Republica Moldova, care cooperează în vederea colectării, gestionării și diseminării informațiilor și cunoștințelor agricole. Rețeaua de furnizori AGRIS include centre de cercetare, instituţii academice, biblioteci, edituri, agenţii guvernamentale, programe de dezvoltare, organizaţii internaţionale şi naţionale.

Informațiile și datele incluse în AGRIS sunt indexate în baza tezaurului multilingv AGROVOC care acoperă toate domeniile de interes ale FAO.

Centrul Național AGRIS-Moldova

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă exercită funcţia de Centru Național AGRIS-MOLDOVA din anul 2004, având ca scop principal colectarea, procesarea şi diseminarea la nivel mondial a publicaţiilor editate în Republica Moldova din domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente. În acest context, Biblioteca are posibilitatea de a face parte dintr-o rețea internațională avantajoasă și dinamică, contribuind la dezvoltarea bazei de date colaborative multilingve AGRIS.

În calitate de Centru Național AGRIS, Biblioteca a furnizat la AGRIS peste 3 000 de înregistrări bibliografice ale publicațiilor apărute în Republica Moldova, ceea ce contribuie la creșterea accesibilității și vizibilității rezultatelor cercetărilor agricole în spațiul informațional global.

Programul de activitate al Centrului AGRIS-MOLDOVA 2022

Programul de activitate al Centrului AGRIS-MOLDOVA 2019-2021