Rezervarea spațiilor

Scopul serviciului de rezervare a unui spațiu în bibliotecă este de a maximiza utilizarea facilităților bibliotecii, menținând în același timp un mediu eficient și benefic pentru studiu, colaborare, cercetare și educație.

Spațiile bibliotecii pot fi rezervate pentru găzduirea unui eveniment, pentru organizarea întrunirilor, schimbului de idei, dezbaterilor, studiului în comun sau pentru a lucra în liniște.

Grupurile eligibile pentru a rezerva și utiliza gratuit spațiile bibliotecii sunt studenții, doctoranzii, profesorii și cercetătorii.

Standarde de utilizare a spațiilor și de comportament al utilizatorilor:

Utilizarea sălilor de studiu în grup în scopuri comerciale sau non-academice nu este admisă.

NOTĂ: Persoana care rezervă spațiu în bibliotecă TREBUIE să fie prezentă la momentul utilizării acestuia și poartă responsabilitate pentru orice încălcare a utilizării spațiului (activități non-academice sau comerciale etc.).

Utilizatorii pot rezerva o sală de studiu cu o săptămână în avans.

În cazul sălilor pentru studiu în grup, rezervările se fac pentru grupuri de cel mult 10 persoane.

Spațiul poate fi rezervat pe o durată de două ore.

Grupurile trebuie să fie atente la ceilalți utilizatori ai bibliotecii, iar vorbirea trebuie menținută la niveluri de conversație adecvate unui mediu academic.

Fiecare persoană își asumă responsabilitatea pentru comportamentul tuturor membrilor grupului și starea sălii.

Utilizatorii nu trebuie să limiteze sau să blocheze accesul la sală.

Rezervările se fac direct la sediul bibliotecii (biroul 200), telefonic, la nr. (022) 432-592, sau prin e-mail, la adresa uasmbiblioteca@gmail.com

La solicitarea unei rezervări, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

  • Nume, prenume
  • Număr de telefon
  • Adresă de e-mail
  • Scopul utilizării sălii
  • Numărul de persoane din grup
  • Data și orele de rezervare a spațiului