Împrumutul de publicații la domiciliu

Au dreptul de împrumut la domiciliu următoarele categorii de utilizatori:

 • studenţii, masteranzii şi doctoranzii universităţii;
 • cercetătorii şi cadrele didactice universitare;
 • alte categorii de angajaţi ai universităţii.

Utilizatorii externi pot împrumuta publicații din colecţiile bibliotecii pentru studiu doar în sala de lectură, fără dreptul de împrumut a documentelor la domiciliu.

Se împrumută la domiciliu doar publicațiile disponibile într-un număr mai mare de 3 exemplare.

Nu se împrumută la domiciliu următoarele categorii de documente din colecţiile bibliotecii:

 • publicaţii într-un singur exemplar;
 • publicaţii cu sigla „depozit legal”;
 • publicaţii de referinţă: dicţionare, enciclopedii, îndrumare etc.;
 • documente din colecţia Carte Veche şi Rară, cărţi cu autograf;
 • publicaţii seriale;
 • publicaţii editate sub egida FAO;
 • teze, autoreferate.

Termenele de împrumut şi numărul maxim al publicațiilor împrumutate se stabilesc în funcţie de categoriile de utilizatori şi statutul publicaţiei:

 • pentru studenţi şi masteranzi: publicaţii didactice de specialitate (manuale, cursuri universitare, note de curs, lucrări practice, teste, culegeri de probleme, lucrări metodice, comentarii, recomandări) – în conformitate cu programele de învăţământ, pentru un semestru sau un an de studii; publicații ştiinţifice – 5-7 publicaţii pentru 15 zile; literatură artistică – 5 publicaţii pentru 30 de zile;
 • pentru doctoranzi – 10 publicaţii pentru 30 de zile;
 • pentru cercetători, cadre didactice, personalul didactico-auxiliar şi administrativ – 10 publicaţii pentru de 30 zile.

Publicaţiile frecvent solicitate se împrumută pe o perioadă de până la 3 zile.

Publicațiile solicitate spre împrumut, dar indisponibile pe raft, pot fi rezervate.

La solicitarea utilizatorului termenul de împrumut al publicațiilor poate fi prelungit, dacă nu există cerere de rezervare pentru această publicaţie.

Publicaţiile lipsă în colecţiile BRSA, pot fi solicitate de la alte biblioteci, prin intermediul împrumutului interbibliotecar naţional şi internaţional. Utilizatorii pot solicita prin împrumut interbibliotecar doar publicații legate de studiu, activitatea didactică sau de cercetare.