Înscrierea utilizatorilor la bibliotecă

Accesul la resursele informaţionale, la serviciile şi facilităţile bibliotecii se realizează în baza permisului de acces, care este nominal și nu poate fi transmis unei alte persoane.

Pentru a obţine permis de acces solicitantul prezintă următoarele acte:

  • studenţii – carnetul de student vizat la zi sau adeverinţa de doctorand;
  • cadrele didactice, cercetătorii şi alţi angajaţi ai UASM – legitimaţia de serviciu vizată la zi sau certificatul eliberat de secţia Resurse umane a universităţii;
  • utilizatorii externi – actul de identitate în original (buletin/paşaport), legitimaţia de serviciu   sau carnetul de student, vizate la zi;
  • 1 fotografie tip buletin/paşaport (2×3).

Eliberarea şi actualizarea permisului de utilizator sunt gratuite.

Permisul de acces se eliberează pe perioada de studii.

Studenţii anului I, până la primirea permiselor, au acces în bibliotecă timp de o lună în baza buletinului de identitate, conform ordinului de înmatriculare la studii. Biblioteca asigură, în activitatea sa, respectarea regimului de securitate a datelor cu caracter personal.