Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Republicane Științifice Agricole
a Universității Agrare de Stat din Moldova


Regulamentul privind condiţiile și regulile de acces la resursele şi serviciile Bibliotecii Republicane Ştinţifice Agricole a UASM


Politica Universității Agrare de Stat din Moldova privind Accesul Deschis


Open Access Policy of the State Agrarian University of Moldova


Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea repozitoriului instituţional al Universităţii Agrare de Stat din Moldova


Politica de resurse umane ale Bibliotecii Republicane Ştiințifice Agricole


Politica de dezvoltare a resurselor informaționale a Bibliotecii Republicane Ştiințifice Agricole


Politica de cercetare la Biblioteca Republicană Științifică Agricolă


Politica de formare continuă a personalului Bibliotecii Republicane Ştiințifice Agricole


Regulamentul intern al Universităţii Agrare de Stat din Moldova