Administraţia bibliotecii

Director: Liudmila Costin
Tel.: 022 432578
E-mail: costin@uasm.md

Director adjunct: Viorica Lupu
Tel.: 022 432592
E-mail: v.lupu@uasm.md

Secţia Dezvoltarea şi Prelucrarea Resurselor Informaţionale

Şef secţie: Ana Cechirlan
Tel.: 022 432592
E-mail: a.cechirlan@uasm.md

Compartimente:

 • Dezvoltarea colecţiilor
 • Evidenţa colecţiilor
 • Catalogare şi indexare
 • Organizarea cataloagelor

Funcțiile secției: achiziţionarea documentelor prin diverse modalităţi de completare; realizarea schimbului naţional şi internaţional de publicaţii; evidenţa și prelucrarea biblioteconomică a documentelor achiziţionate (catalogarea, clasificarea și indexarea documentelor); ținerea la zi a cataloagelor bibliotecii; eliminarea din colecţiile bibliotecii a documentelor uzate fizic sau depăşite după conţinut în conformitate cu actele normative în vigoare.

Secţia Comunicarea Colecţiilor şi Relaţii cu Publicul

Şef secție: Alexandra Caraiman
Tel.: 022 432592
E-mail: a.caraiman@uasm.md

Compartimente:

 • Organizarea şi comunicarea colecţiilor
 • Activităţi culturale şi de informare
 • Împrumut la domiciliu
 • Săli de lectură:
  • Sala de lectură cu acces liber la raft
  • Sala de lectură Publicaţii periodice

Funcțiile secției: organizarea, asigurarea securităţii şi conservării colecţiilor de documente; evaluarea sistematică a nivelului de asigurare documentară a disciplinelor UASM; servirea informațională și documentară a utilizatorilor, efectuarea împrumuturilor de publicaţii la domiciliu și în sălile de lectură ale bibliotecii; organizarea activităţilor culturale, educative și de informare.

Secţia Asistenţă Informaţională şi Colaborare Internaţională

Şef secție: Ana Rurac
Tel.: 022 432592
E-mail: a.rurac@uasm.md

Compartimente:

 • Informare Bibliografică
 • Referinţe
 • Centrul de Informare şi Documentare FAO în Moldova
 • Centrul AGRIS-MOLDOVA
 • Împrumut interbibliotecar naţional şi internaţional

Funcțiile secției: informarea bibliografică a utilizatorilor (efectuarea cercetărilor bibliografice, diseminarea selectivă a informaţiei, elaborarea bibliografiilor curente şi retrospective în domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente); prestarea serviciilor de referinţă, serviciilor bibliometrice; organizarea împrumutului interbibliotecar internațional AGLINET; organizarea repozitoriului instituțional; organizarea colecției de teze și autoreferate; formarea culturii informaţiei utilizatorilor; colaborarea cu Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) pe mai multe direcții: Centru de Informare și Documentare FAO în Moldova, centru AGRIS – MOLDOVA, editor oficial al versiunii tezaurului AGROVOC în limba română.

Centrul Metodologie. Cercetare. Instruire

Şef centru: Vera Sobeţchi
Tel.: 022 432592
E-mail: sobetchi@gmail.com

Funcțiile centrului: desfăşurarea activităților de cercetare în domeniul biblioteconomiei, informării şi documentării; elaborarea şi implementarea cadrului strategic şi de reglementare a organizării şi funcţionării bibliotecii; îndrumarea metodologică și formarea profesională continuă a angajaţilor bibliotecii și bibliotecarilor din reţeaua bibliotecilor agricole; formarea şi dezvoltarea competenţelor utilizatorilor în cultura informaţiei.

Centrul Tehnologii Informaţionale

Şef centru: Octavian Tverdohleb
Tel.: 022 432578
E-mail: tio@uasm.md

Funcțiile centrului: asigurarea funcţionării optime a reţelei locale de computere a bibliotecii; dezvoltarea, organizarea şi mentenanţa repozitoriului instituţional digital; proiectarea și întreținerea site-ului web al bibliotecii; tehnoredactarea computerizată şi design-ul lucrărilor editate sub egida bibliotecii; informatizarea și modernizarea tehnologiilor de bibliotecă în scopul diversificării serviciilor furnizate utilizatorilor.