Misiune

Asigurarea accesului nelimitat la resurse, produse şi servicii informaţionale de calitate în scopul satisfacerii cerinţelor de informare şi documentare ale utilizatorilor prin dezvoltarea şi organizarea colecţiei reprezentative de documente menite să asigure procesul de învăţământ, cercetarea ştiinţifică şi activitatea practică din Republica Moldova în domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente.

Valori

Orientare către utilizatorFiecare utilizator al bibliotecii este unic şi important. Tratăm fiecare utilizator cu deschidere şi profesionalism, ţinând cont de individualitatea fiecăruia. Activitatea noastră se concretizează în valoarea generată de calitatea şi operativitatea serviciior furnizate, care reprezintă cel mai eficient mod de a ne promova şi de a câştiga încrederea utilizatorilor.

Accesibilitate: Promovăm principiile libertăţii intelectuale şi asigurăm accesul liber şi egal la o mare varietate de informaţii, favorizând dezvoltarea cunoştinţelor membrilor comunităţii.

Inovare: Stimulăm ideile inovatoare, suntem deschişi spre schimbare, implementând în activitate noi servicii, metode de lucru, tehnologii şi practici.

Profesionalism: Conştientizăm rolul şi importanţa dezvoltării profesionale continue prin acumularea de noi experienţe şi amplificarea permanentă a cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale. Ne angajăm să valorificăm toate cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele noastre pentru a realiza misiunea şi obiectivele bibliotecii şi a face faţă  necesităţilor în permanentă schimbare ale utilizatorilor.

Integritate: Activăm ca un sistem integru în gestionarea şi comunicarea resurselor, manifestând atitudine loială faţă de valorile instituţiei, exigenţă în îndeplinirea atribuţiilor şi angajamentelor asumate şi comportament adecvat care să sporească prestigiul instituţiei.