Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova (BRŞA UASM) este prima bibliotecă universitară din Republica Moldova și are o istorie de aproape nouă decenii. Biblioteca ocupă o poziţie dublă în sistemul naţional de biblioteci, activând atât ca structură infodocumentară universitară, cât și ca centru informaţional de rang național în domeniul știinţelor agricole. Un alt statut al bibliotecii este cel de centru biblioteconomic departamental, cu funcţii de sprijin metodologic pentru bibliotecile instituţiilor de cercetare şi ale colegiilor de profil agricol din republică.

Pe parcursul întregii sale evoluţii, biblioteca s-a axat continuu pe utilizator. Utilizatorul, mai ales cel universitar, a fost mereu „actorul principal” pentru care biblioteca a creat şi dezvoltat „scenarii” de completare şi actualizare a colecţiei, de modelare, extindere şi îmbunătăţire a serviciilor, de creare a unor produse informaționale eficiente în vederea satisfacerii cerinţelor educaţionale, didactice şi de cercetare ale utilizatorului real şi potenţial.

Biblioteca sprijină procesul de studii şi cercetare, dezvoltând şi punând în valoare o colecție variată de documente în domeniul ştiinţelor agricole, cu peste 600 mii volume în diverse limbi.

Pentru a-şi dezvolta capacităţile instituţionale, a-şi spori calitativ colecţia, a-şi moderniza serviciile şi a le promova, biblioteca participă în diverse proiecte, întreține relații de colaborare cu diverse organisme și instituții de informare și documentare.

Integrarea bibliotecii în spațiul informațional mondial este strâns legată de dezvoltarea cooperării internaționale cu Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a ONU, fapt ce contribuie la gestionarea eficientă a informației agricole și aplicarea noilor instrumente și tehnologii informaționale în activitatea bibliotecii. Parteneriatul cu FAO a extins aria de preocupare a bibliotecii, acesteia fiindu-i atribuite, la nivel internațional, resposabilități de Centru de Informare şi Documentare FAO în Moldova, Centru Naţional AGRIS-MOLDOVA în cadrul Sistemului Internaţional pentru Știința și Tehnologia Agricolă (AGRIS), membru al Reţelei Internaţionale de Biblioteci Agricole (AGLINET) și editor oficial al versiunii tezaurului AGROVOC în limba română.

Prin activitatea sa, biblioteca argumentează misiunea sa principală de a fi un suport informaţional şi documentar reprezentativ pentru procesul de învăţământ, de cercetare şi de producţie în domeniul agriculturii şi un intermediar activ între utilizatori şi informaţie.