• Un tratat de agrotehnică de autori români și moldoveni
  Biblioteca a primit cu titlu de donație 10 exemplare ale publicației „Tratat de agrotehnică”, apărută  în anul 2020 la editura Ion Ionescu de la Brad, care se înscrie în rândul […]
 • Panel de discuții la o ceașcă de cafea „Cum mă ajută AGRIS?”
  Dragi profesori, cercetători, doctoranzi! Vă invităm, vineri, 10 iunie, la ora 10.00, în sala multifuncțională a bibliotecii (bir. 210) să participați la panelul de discuții „Cum mă ajută AGRIS?” Scopul acestei […]
 • Ziua Bibliotecii. Comunicat.
  Ziua Bibliotecii – împreună cu studenții și profesorii la cea de-a 89-a aniversare de la fondarea BRȘA. Comunicat. La 7 aprilie, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM a sărbătorit, împreună […]
 • Stimaţi utilizatori,
  Vă invităm să participați la activitățile dedicate Zilei Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM, prilejuite de cea de a 89-a aniversare, pentru a ne bucura împreună de succesele și realizările […]
 • În atenția doctoranzilor!
  Biblioteca Republicană Științifică Agricolă deține o colecție impresionantă de teze de doctor și doctor habilitat, susținute în cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, în limbile română și rusă, din […]
 • Încă o contribuție științifică la dezvoltarea agriculturii
  Colecția bibliotecii s-a completat recent cu un nou titlu de carte, autorii căreia sunt trei cercetători din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor, și anume,   doamna Alla […]
 • Donaţie de carte din partea dlui Ștefan Rusu
  Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a primit din partea dlui Ștefan Rusu, sub formă de donaţie, publicația „Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor principale de importanță cinegetică, profilaxia și tratamentul” (5 exemplare), […]
 • Un nou ghid în colecția bibliotecii
  Despre utilizarea plantelor entomofile pentru atracția, hrănirea și menținerea speciilor de insecte parazite și prădătoare reglatori ai moliilor și a altor dăunători la cultura prunului vă îndemnăm să aflați din […]
 • Donație de carte privind teoria cunoașterii
  Biblioteca și-a completat recent colecția didactică cu manualul „Teoria Cunoașterii”, primit cu titlu de donație din partea autorilor Pavel Movileanu, profesor universitar, doctor habilitat și Veronica Movileanu, conferențiar universitar, doctor în […]
 • Raportul „AGROVOC country report – Republic of Moldova”
  Raportul „AGROVOC country report – Republic of Moldova”: promovare, experiențe și realizări în contextul colaborării cu FAO În anul 2021, echipa AGROVOC de la FAO a lansat către editorii oficiali […]
 • Substanțele biologic active în creșterea suinelor
  Stimați utilizatori, propunem atenției dvs. o cercetare bibliografică, care înserează surse bibliografice privind influența compușilor bioactivi asupra creșterii și dezvoltării performanțelor productive și reproductive ale porcilor și eficiența lor în […]
 • Un manual despre anatomia peștilor
  Colecția bibliotecii s-a îmbogățit cu un nou titlul de carte – „Anatomia peștilor”, manual la elaborarea căruia au participat autori din trei țări: Republica Moldova (Valeriu Enciu, Universitatea Agrară de […]
 • Donaţie de carte din partea dnei Galina Bușmachiu
  Recent, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a primit în dar monografia „Fauna Colembolilor (Hexapoda: Collembola) din Republica Moldova” de la dna Galina Bușmachiu, doctor habilitat în științe biologice, conferenţiar cercetător la […]
 • Stimați utilizatori!
  Biblioteca Republicană Științifică Agricolă vă dorește ca Anul Nou 2022 să vă aducă sănătate, pace, lumină, liniște sufletească, prosperitate, lecturi plăcute și inspirate. La mulți ani!
 • DART-Europe E-theses Portal
  Stimaţi masteranzi şi doctoranzi, Vă recomandăm o resursă informațională destinată tinerilor cercetători – DART-Europe E-theses Portal, care reprezintă un portal unic pentru descoperirea tezelor electronice stocate în arhivele europene. DART-Europe […]
 • Noul portal de conţinut AGORA
  AGORA continuă să-şi extindă accesul la mii de resurse de informaţii valoroase din domeniul agriculturii, pescuitului, alimentaţiei şi altor ştiinţe înrudite din întreaga lume, oferind acces la peste 74.000 de […]
 • 5 octombrie – Ziua Profesorului
  Dragi şi stimaţi profesori! Biblioteca vă adresează sincere felicitări în această zi frumoasă şi specială pentru dumneavoastră, dorindu-vă multă înţelepciune, dragoste, putere, toleranţă şi răbdare în desfăşurarea activităţii profesionale şi în răspândirea cunoştinţelor. Munca pe care o investiţi în […]
 • Baza de date interactivă Food Loss and Waste
  Stimați utilizatori, Propunem atenției dvs. baza de date interactivă Food Loss and Waste, care este cea mai mare colecție online de date despre pierderile și deșeurile de alimente, gestionată de […]
 • FAO a lansat un nou raport privind ODD
  Biblioteca Republicană Științifică Agricolă vă recomandă pentru lectură raportul digital „Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators”, care a fost recent lansat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a […]
 • Stimați studenți ai anului I
  Biblioteca Republicană Științifică Agricolă la începutul fiecărui an de studiu organizează și desfășoară programul „Cunoaşteţi biblioteca şi resursele ei informaţionale”. Acest program are ca scop facilitarea orientării studenților în spaţiile […]
 • Donație de carte oferită de IFAD
  Recent biblioteca a primit în dar din partea Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) o mică colecție de ghiduri și bune practici (18 titluri de carte în 64 de exemplare) privind […]
 • Donație din partea domnului Grigore Baltag
  Sincere mulțumiri din partea bibliotecii și a utilizatorilor ei domnului Grigore Baltag, conferențiar universitar UASM, pentru publicația oferită cu titlu gratuit – „Economia ramurii zootehnice”. Monografia este unica publicație, editată […]
 • Donație din partea autorului Nicolae Bujoreanu
  Biblioteca a primit în dar o publicație de referință, elaborată de autorii Nicolae Bujoreanu, Alexandru Chirtoca, Ion Boubătrîn – „Cultivarea direcționată a fructelor de păr pentru păstrare îndelungată: Ghid pomicol”. […]
 • Donație din partea domnului Valeriu Enciu
  Menționăm publicațiile ce țin de domeniul medicinii veterinare, pe care biblioteca le-a primit recent ca donație din partea domnului profesor Valeriu Enciu: Erhan, Dumitru. Tratat de parazitoze asociate ale animalelor […]
 • Donație de carte din domeniul ingineriei geodezice
  Biblioteca Republicană Științifică Agricolă și-a îmbogățit colecțiile cu 34 titluri de carte în 320 volume, în limba română, din domeniile ingineriei geodezice și a evaluării bunurilor imobiliare, fapt ce a […]