COLABORARE INTERNAŢIONALĂ

Colaborare cu Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)
a Naţiunilor Unite

Scrisoarea FAO de autorizare a BRŞA în calitate de membru AGLINET 

Data semnării: 24 aprilie 2001

Subiectul scrisorii: atribuirea Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din Moldova a statutului de membru al Reţelei Internaţionale de Biblioteci Agricole (AGLINET).


Scrisoarea FAO de autorizare a BRŞA în calitate de Bibliotecă Depozitară FAO

Data semnării: 17 ianuarie 2000

Subiectul scrisorii: desemnarea Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din Moldova cu funcţii de Bibliotecă Depozitară FAO în Moldova; livrarea de către FAO în mod gratuit a câte un exemplar de fiecare publicaţie tipărită, în limba engleză sau în ediţie trilingvă şi, respectiv, mentenanţa în condiţii bune, de siguranţă, a publicaţiilor FAO în colecţia BRŞA.


Decizia Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM privind Centrul AGRIS-MOLDOVA

Scrisoare informativă nr. 15/289 din 18 decembrie 2003

Prevederi: desemnarea din 1 ianuarie 2004 a Bibliotecii Republicane Ştinţifice Agricole a UASM cu atribuţii de Centru AGRIS-MOLDOVA.


COLABORARE CU BIBLIOTECI DE PESTE HOTARE

Parteneriatul cu bibliotecile americane din Carolina de Nord, SUA

Data iniţierii: 2018, în baza memorandumului „Memorandum of principles and procedures between the Republic of Moldova and the State of North Carolina (USA) concerning their desire strengthen good relations”

Direcţii de colaborare: donaţii de publicaţii, acces la baze de date, împrumut interbibliotecar de publicaţii, furnizare electronică de documente şi instruire continuă a bibliotecarilor.


Acord de colaborare cu Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România

Data semnării: 14 martie 2017

Direcţii de colaborare: promovarea informaţiei ştiinţifice naţionale şi internaţionale prin realizarea schimbului şi împrumutului interbibliotecar de publicaţii; organizarea de activităţi, evenimente, conferinţe de interes comun, stagii, schimb de experienţă, seminare, ateliere etc.


Protocol de colaborare cu Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, România

Data semnării: 29 iunie 2015

Direcţii de colaborare: organizarea în comun a reuniunilor profesionale; dezvoltarea unor proiecte cultural-ştiinţifice; promovarea publicaţiilor instituţionale şi de autor; organizarea de stagii, schimb de experienţă, seminare; realizarea schimbului şi a împrumutului interbibliotecar de publicaţii; valorificarea fondului vechi de publicaţii printr-un proiect comun de digitizare şi crearea unei biblioteci digitale.


Acord de cooperare cu Biblioteca Centrală Ştiinţifică Agricolă (ЦНСХБ), Moscova, Federaţia Rusă

Data semnării: 2019

Direcţii de colaborare: îmbunătăţirea suportului informaţional pentru activităţile ştiinţifice şi educaţionale ale cercetătorilor; cercetare ştiinţifică comună în domenii stabilite de comun acord; participarea la elaborarea proiectelor ştiinţifice comune naţionale şi internaţionale; activităţi ştiinţifice comune, schimb de experienţă.


Acord de cooperare cu Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa, Ucraina 

Data semnării: 9 septembrie 2020

Direcţii de colaborare: participarea la întruniri profesionale; schimb de experienţă; instruire metodologică; crearea de iniţiative comune în pregătirea cererilor pentru proiecte şi subvenţii internaţionale; crearea unor echipe comune de cercetare pentru redactarea de articole ştiinţifice şi monografii; scrierea în comun a articolelor; extinderea capacităţilor de informare; sprijin pentru tinerii cercetători; atragerea cercetătorilor calificaţi pentru îndrumarea ştiinţifică a cercetărilor din domeniu.


Acord de colaborare cu Biblioteca Agricolă din Belarus în numele lui I.S. Lupinovici a Academiei Naţionale de Ştiinţe din Belarus

Data semnării: 1 octombrie 2019

Direcţii de colaborare: livrarea documentelor naţionale pentru utilizare temporară sau a copiilor acestora, indiferent de prezenţa lor în colecţiile părţilor; informarea privind concursurile proiectelor comune de cercetare şi inovare şi oportunităţile de participare; schimb de informaţii privind organizarea activităţilor ştiinţifice.


Acord privind schimbul de documente nr.10/2019 cu Biblioteca Agricolă din Belarus în numele lui I.S. Lupinovici a Academiei Naţionale de Ştiinţe din Belarus 

Data semnării: 1 octombrie 2019

Direcţii de colaborare: schimbul internaţional de documente din domeniul agriculturii şi domeniilor conexe, stabilind ca normă exemplar per exemplar, cu respectarea echivalentului valoric şi a valorii informaţionale a documentului.


Contract nr. 260-07/2020 cu Biblioteca Ştiinţifică Electronică eLibrary.ru

Data semnării: 6 iulie 2020

Prevederi: plasarea revistei ştiinţifice „Ştiinţa agricolă” în Biblioteca Ştiinţifică Electronică eLibrary.ru.


COLABORARE LA NIVEL NAŢIONAL

Acord de colaborare cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

Data semnării: 27 martie 2007

Direcţii de colaborare: crearea în cadrul Bibliotecii Republicane Ştinţifice Agricole şi promovarea unui fond de literatură în domeniul proprietăţii intelectuale prin organizarea unui stand de publicaţii, expoziţii, lansări de carte etc.


Acord de colaborare cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova

Data semnării: 26 iunie 2019

Direcţii de colaborare: domeniul ştiinţific: conferinţe, mese rotunde, seminare ştiinţifice, proiecte de cercetare ştiinţifică, studii, monografii, articole; domeniul didactic: schimb de experienţă, stagii de practică, ore de laborator, elaborarea manualelor, ghidurilor, suporturilor de curs; domeniul creativ-  aplicativ: masterclass-uri, şcoli de vară, proiecte de creaţie, concursuri, voluntariat.


Acord de colaborare cu Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova

Data semnării: 27 martie 2014

Direcţii de colaborare: schimbul de publicaţii existent la moment în stocul fondului de schimb: monografii, manuale, cursuri, reviste, anale etc., stabilind ca normă exemplar per exemplar, cu respectarea echivalentului valoric.


Acord de colaborare cu Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a Institutului Naţional de Cercetări Economice

Data semnării: 11 martie 2021

Direcţii de colaborare: promovarea informaţiei ştiinţifice naţionale şi internaţionale prin realizarea schimbului şi împrumutului interbibliotecar de publicaţii; organizarea de activităţi, evenimente, conferinţe de interes comun, stagii, schimb de experienţă, seminare, ateliere etc.


Memorandum de Parteneriat şi Cooperare în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”

Data semnării: 25 iunie 2019

A fost semnat de:

Universitatea din Bergen, Norvegia

Universitatea din Braşov, Romania

Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova

Departamentul Comunicare şi Teoria Informării al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova,

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

18 universităţi din Republica Moldova.

Direcţii de colaborare: schimb interuniversitar şi internaţionalizarea activităţii bibliotecilor din Republica Moldova; organizarea şi participarea la alte proiecte comune privind furnizarea serviciilor de informare şi acces la resurse informaţionale; introducerea unor servicii inovative; organizarea în comun a meselor rotunde, seminarelor, workshop-urilor etc. pentru diseminarea cunoştinţelor în domeniile culturii informaţiei, a repozitoriilor instituţionale, a scrierii academice, a serviciilor de scientometrie, a accesului la baze de date ştiinţifice internaţionale, marketing etc.


Convenţie de colaborare profesională a bibliotecilor universitare

Data semnării: 2015, între 10 biblioteci universitare

Direcţii de colaborare: organizarea în comun a evenimentelor cultural-ştiinţifice; schimbul echivalent de publicaţii editate în cadrul universităţilor; elaborarea în comun a publicaţilor de specialitate; dezvoltarea de proiecte comune; organizarea de stagii, schimb de experienţă, training-uri pentru dezvoltarea profesională a bibliotecarilor.