Expoziţia aniversară este o activitate de informare, organizată la date jubiliare, în vederea valorificării potenţialului ştiinţific şi didactic al unei personalităţi sau a unei figuri proeminente din domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente. Această expoziţie este organizată, de obicei, cu prilejul aniversării unei persoane în scopul de a atrage atenția publicului privind atât publicaţiile editate de persoana în cauză, cât şi publicaţiile despre viaţa şi activitatea acesteia.