ACCESUL DESCHIS reprezintă accesul online, gratuit, imediat şi fără de restricții la resursele științifice şi didactice în versiune integrală (full-text), oferind posibilitate utilizatorilor atât de a citi, descărca, copia şi utiliza aceste resurse în orice scop permis, fără bariere financiare, legale sau tehnice, cât şi de a afişa public şi distribui propriile lucrări.

Accesul deschis la informaţia ştiinţifică s-a dezvoltat ca un efect al publicării rezultatelor cercetărilor finanţate din bani publici. Accesul deschis nu anulează drepturile de autor.

Iniţiative, declaraţii internaţionale privind Accesul Deschis

Iniţiativa de la Budapesta privind Accesul Deschis (februarie 2002)

Declaraţia de la Bethesda privind politica editorială (iunie 2003)

Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Umanisticii (octombrie 2003)

Declaraţia IFLA privind Accesul Deschis (14 august, 2010)

Strategii ale Accesului Deschis:

CALEA VERDE (autoarhivarea realizată de autori), ce presupune plasarea atât a lucrărilor publicate, cât şi a celor nonpublicate în arhive, depozite electronice deschise sau repozitorii. Repozitoriile sunt susţinute de instituţii de învăţământ sau de cercetare, care gestionează, prezervează şi diseminează lucrările ştiinţifice ale autorilor acestor instituţii. De regulă, repozitoriile instituţionale includ: rapoarte ştiinţifice, teze de doctor, autoreferate, lucrări ale conferinţelor ştiinţifice, articole publicate şi nonpublicate etc. Arhivele electronice deschise pot fi organizate şi după principiul tematic, integrând documente pe anumite domenii sau discipline. Calea verde este gratuită atât pentru autori, cât şi pentru utilizatori.

Arhivele instituţionale pot fi înregistrate în:

ROAR (Registry of Open Access Repositories) – registrul internațional al arhivelor, depozitelor, repozitoriilor instituţionale sau interinstituţionale, ce include circa 3800 arhive ştiinţifice;

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) – directoriul depozitelor academice în acces deschis, ce include peste 2700 arhive instituţionale, tematice, guvernamentale etc.;

CALEA DE AUR (publicarea în reviste ştiinţifice cu acces deschis), ce semnifică publicarea de către autori a articolelor, rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în reviste recenzate plasate în acces deschis care percep o taxă pentru procesarea, recenzarea articolelor acceptate pentru publicare, fiind achitată de către autor, angajatorul sau sponsorul acestuia. Unele reviste nu percep taxe pentru publicare. Calea de aur este gratuită pentru utilizatori.

Avantajele accesului deschis:

  • Creşterea accesibilităţii, vizibilităţii şi a impactului cercetărilor ştiinţifice la nivel internaţional;
  • Recunoaşterea producţiei ştiinţifice de comunitatea ştiinţifică internaţională;
  • Majorarea posibilităţilor de citare a articolelor ştiinţifice;
  • Asigurarea schimbului de informaţii între membrii comunităţii ştiinţifice şi crearea unui mediu integrat şi interactiv de comunicare ştiinţifică, dialog profesional;
  • Reducerea cheltuielilor pentru abonarea la revistele ştiinţifice.