• Arhivarea revistei ”Știința agricolă” în directoriii și baze de date în acces deschis
 • Asistarea în utilizarea bazelor de date legislative
 • Asistarea în utilizarea bazelor de date statistice (FAOSTAT etc.)
 • Asistenţa consultativă privind citarea surselor de informare
 • Asistență în creșterea vizibilității cercetătorilor și publicațiilor
 • Asistență informațională în utilizarea catalogului electronic
 • Asistența studenților în evitarea plagiatului
 • Cercul științific în bibliotecă
 • Colecții cu acces liber la raft
 • Consultarea publicațiilor în sălile de lectură
 • Consultarea tezelor de doctorat în sala de lectură
 • Consultații privind prezentarea referinţelor bibliografice
 • Consultații privind utilizarea bazelor de date
 • Crearea profilului cercetătorului în ORCID
 • Determinarea statutului revistelor ştiinţifice
 • E-buletine de achiziții
 • Efectuarea analizelor bibliometrice ale publicaţiilor cercetătorilor
 • Elaborarea listelor tematice la cerere pentru teze de licenţă, teme de cercetare
 • Elaborarea lucrărilor bibliografice (indici bibliografici, webliografii etc.)
 • Expoziţii „Cunoaşte cartea profesorului tău”
 • Expoziții de informare
 • Ghidarea în identificarea, evaluarea și selectarea informației
 • Identificarea factorului de impact al revistelor
 • Identificarea indicelui Hirsch al autorilor
 • Identificarea revistelor potenţiale pentru publicarea articolelor
 • Împrumutul de publicații la domiciliu
 • Împrumutul literaturii artistice (beletristică) la domiciliu
 • Informarea privind noile achiziții de documente în bibliotecă
 • Înscrierea utilizatorilor la bibliotecă
 • Întâlniri cu oameni de afaceri din domeniul agriculturii
 • Întâlniri cu personalităţi din diverse domenii
 • Integrarea publicațiilor cercetătorilor din RM în baza de date AGRIS
 • Întocmirea/redactarea listelor bibliografice pentru curriculumurile universitare
 • Lansări și prezentări de carte
 • Lecții publice, seminare specializate
 • Ora grupei în bibliotecă
 • Orientarea și îndrumarea în spațiile bibliotecii
 • Prelungirea termenului de împrumut, inclusiv prin telefon, e-mail
 • Programe de informare pe subiecte de interes, privind evenimente internaționale etc.
 • Programe speciale de dezvoltare a culturii informaţiei
 • Programul „În susținerea informațională a absolvenților”
 • Promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei  ONU – 2030
 • Realizarea studiilor bibliometrice cu ajutorul instrumentului Publish or Perish
 • Redactarea referințelor bibliografice
 • Referințe bibliografice de adresă, de concretizare
 • Rezervarea unui computer
 • Rezervarea unui spațiu în bibliotecă pentru studiu în grup
 • Săptămâna Accesului Deschis
 • Servicii bibliometrice
 • Servicii de asistenţă privind autoarhivarea documentelor în arhive electronice deschise
 • Servicii de recreere (ateliere de creație etc.)
 • Servicii de utilitate interactivă (pe rețele sociale etc.)
 • Servicii şi facilităţi prin intermediul site-ului bibliotecii
 • Sinteze bibliografice și tematice privind publicaţiile din colecţiile bibliotecii
 • Topul celor mai buni utilizatori
 • Traininguri, cursuri de instruire
 • Zile de informare tematice şi de prezentare a achizițiilor intrate în colecţiile bibliotecii