• Un tratat de agrotehnică de autori români și moldoveni
  Biblioteca a primit cu titlu de donație 10 exemplare ale publicației „Tratat de agrotehnică”, apărută  în anul 2020 la editura Ion Ionescu de la Brad, care se înscrie în rândul […]
 • Încă o contribuție științifică la dezvoltarea agriculturii
  Colecția bibliotecii s-a completat recent cu un nou titlu de carte, autorii căreia sunt trei cercetători din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor, și anume,   doamna Alla […]
 • Donaţie de carte din partea dlui Ștefan Rusu
  Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a primit din partea dlui Ștefan Rusu, sub formă de donaţie, publicația „Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor principale de importanță cinegetică, profilaxia și tratamentul” (5 exemplare), […]
 • Un nou ghid în colecția bibliotecii
  Despre utilizarea plantelor entomofile pentru atracția, hrănirea și menținerea speciilor de insecte parazite și prădătoare reglatori ai moliilor și a altor dăunători la cultura prunului vă îndemnăm să aflați din […]
 • Donație de carte privind teoria cunoașterii
  Biblioteca și-a completat recent colecția didactică cu manualul „Teoria Cunoașterii”, primit cu titlu de donație din partea autorilor Pavel Movileanu, profesor universitar, doctor habilitat și Veronica Movileanu, conferențiar universitar, doctor în […]
 • Un manual despre anatomia peștilor
  Colecția bibliotecii s-a îmbogățit cu un nou titlul de carte – „Anatomia peștilor”, manual la elaborarea căruia au participat autori din trei țări: Republica Moldova (Valeriu Enciu, Universitatea Agrară de […]
 • Donaţie de carte din partea dnei Galina Bușmachiu
  Recent, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a primit în dar monografia „Fauna Colembolilor (Hexapoda: Collembola) din Republica Moldova” de la dna Galina Bușmachiu, doctor habilitat în științe biologice, conferenţiar cercetător la […]
 • Donație de carte oferită de IFAD
  Recent biblioteca a primit în dar din partea Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) o mică colecție de ghiduri și bune practici (18 titluri de carte în 64 de exemplare) privind […]
 • Donație din partea domnului Grigore Baltag
  Sincere mulțumiri din partea bibliotecii și a utilizatorilor ei domnului Grigore Baltag, conferențiar universitar UASM, pentru publicația oferită cu titlu gratuit – „Economia ramurii zootehnice”. Monografia este unica publicație, editată […]
 • Donație din partea autorului Nicolae Bujoreanu
  Biblioteca a primit în dar o publicație de referință, elaborată de autorii Nicolae Bujoreanu, Alexandru Chirtoca, Ion Boubătrîn – „Cultivarea direcționată a fructelor de păr pentru păstrare îndelungată: Ghid pomicol”. […]
 • Donație din partea domnului Valeriu Enciu
  Menționăm publicațiile ce țin de domeniul medicinii veterinare, pe care biblioteca le-a primit recent ca donație din partea domnului profesor Valeriu Enciu: Erhan, Dumitru. Tratat de parazitoze asociate ale animalelor […]
 • Donație de carte din domeniul ingineriei geodezice
  Biblioteca Republicană Științifică Agricolă și-a îmbogățit colecțiile cu 34 titluri de carte în 320 volume, în limba română, din domeniile ingineriei geodezice și a evaluării bunurilor imobiliare, fapt ce a […]