Activitatea de cercetare

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM, având statut de bibliotecă ştiinţifică, tinde să fie un element important al sistemului naţional de cercetare ştiinţifică biblioteconomică, prin nevoile ştiinţifice, preocupările şi potenţialul specialiştilor ei, să fie o instituţie de investigaţie şi creaţie ştiinţifică.

BRŞA recunoaşte activitatea de cercetare ca cel mai important mijloc de evaluare a problemelor emergente şi de identificare a celor mai eficiente modalităţi de soluţionare a acestora pe baza unor studii teoretice, metodologice şi empirice.

De asemenea, Biblioteca promovează activitatea de cercetare fundamentală şi aplicată, în concordanţă cu priorităţile naţionale şi internaţionale, urmărind oferirea de soluţii viabile, produse, resurse şi servicii informaţionale de calitate pentru societate.

Direcţiile de bază ale cercetării

 • cercetarea statistică
 • cercetarea biblioteconomică
 • cercetarea bibliografică
 • cercetarea de marketing
 • altele, în funcţie de îmbinarea organică a necesităţilor instituţionale şi ale angajaților.

Obiectivele specifice în domeniul cercetării

 • Analiza situaţiei actuale, a tendinţelor, particularităţilor de dezvoltare biblioteconomică la nivel naţional şi internaţional;
 • Definirea direcţiilor de studii şi cercetare şi elaborarea programelor cumulative ale bibliotecii;
 • Iniţierea, organizarea şi participarea la realizarea studiilor şi cercetărilor biblioteconomice şi sociologice la nivel instituţional;
 • Participarea la realizarea studiilor şi cercetărilor biblioteconomice şi sociologice la nivel naţional;
 • Analiza şi evaluarea proceselor tehnologice, produselor şi serviciilor bibliotecii, înaintarea propunerilor privind dezvoltarea, modernizarea şi extinderea acestora;
 • Monitorizarea şi dezvoltarea sistemului de statistică bibliotecară;
 • Identificarea, studierea, sintetizarea şi promovarea în cadrul bibliotecii a experienţelor inovaţionale şi practicilor de calitate din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării;
 • Promovarea şi diseminarea experienţelor inovaţionale reprezentative ale bibliotecii.

Valorificarea rezultatelor științifice

Rezultatele activităţii de cercetare sunt valorificate și reflectate în diverse publicații (lucrări bibliografice, monografii, ghiduri, articole din reviste și culegeri de specialitate) din ţară şi străinătate), în cadrul reuniunilor profesionale de nivel local, naţional şi internațional.