Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM deţine drept de acces la diverse baze de date internaţionale.

Research4Life este denumirea colectivă pentru 5 programe – AGORA, Hinari, OARE, ARDI şi GOALI, care oferă ţărilor cu venituri mici şi medii acces online (gratuit sau la preţuri reduse) la publicaţii ştiinţifice din domeniul sănătăţii, agriculturii, mediului, dreptului şi altor ştiinţe.

AGORA (Access to Global Online Research in Agriculture) a fost lansată în 2003 de Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a Organizației Națiunilor Unite în parteneriat cu Universitatea Cornell din SUA și 65 de editori din întreaga lume.

AGORA oferă acces la circa 15 500 reviste și 48 000 cărți electronice recenzate din domeniul ştiinţelor agricole și domeniilor conexe de cercetare biologică, socială, de mediu etc.

Modalitate de acces: pe bază de userID şi de IP instituţional.


Hinari  (Health InterNetwork Access to Research Initiative), program înfiinţat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii împreună cu edituri internaţionale de prestigiu, asigură accesul la una dinre cele mai mari colecţii de resurse medicale şi biomedicale din lume. Hinari oferă acces la peste 18 000 de reviste, 52 000 cărți și alte resurse medicale. Revistele şi cărţile pot fi căutate printr-o versiune specială a PubMed (Medline) și prin intermediul altor baze de date.

Modalitate de acces: pe bază de userID şi de IP instituţional.


OARE (Online Access to Research in the Environment) reprezintă un consorţiu public-privat coordonat de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu în parteneriat cu edituri ştiinţifice cu renume şi Universitatea Yale din SUA. Asigură acces la peste 12 700 de reviste ştiinţifice, 28 700 cărţi, 40 de baze de date şi alte resurse informaţionale ce ţin de mediul natural, inclusiv toxicologie și poluare a mediului, ecologie, geografie, economie de mediu, legislația mediului, politica de conservare, inginerie de mediu, energie etc.

Modalitate de acces: pe bază de userID şi de IP instituţional.


ARDI (Access to Research for Development and Innovation) este un program coordonat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO) în colaborare cu parteneri din industria editorială. Oferă acces la circa 9 000 de reviste ştiinţifice, 52 000 carţi, 22 publicaţii de referinţă şi 12 baze de date din diverse domenii ale ştiinţei şi tehnologiei.

Modalitate de acces: pe bază de userID şi de IP instituţional.


GOALI (Global Online Access to Legal Infrormation) este un program care oferă access la peste 15 000 de cărți, 2 300 de reviste, 16 publicaţii de referinţă, 10 baze de date de la cei mai importanţi 112 editori academici din lume, acoperind domenii precum dreptul, științele politice şi economice, filozofia, istoria etc.

Modalitate de acces: pe bază de userID şi de IP instituţional.


SAGE Research Methods https://methods.sagepub.com  este un instrument online de metode de cercetare, ce conţine peste 1000 de cărţi, lucrări de referinţă, articole din reviste şi tutoriale instructive, editate de mediul academic din întreaga lume, având ca scop ghidarea cercetătorilor în procesul de cercetare, în identificarea tehnicilor şi metodelor relevante pentru cercetările lor.

Baza de date SAGE oferă acces la colecţia de cărţi Little Green Book (metode de cercetare cantitativă) şi Little Blue Book (metode de cercetare calitativă).

Modalitate de acces: pe bază de IP instituţional.


Taylor & Francis Online Journal Library integrează conţinutul  revistelor ştiinţifice editate de 3 editori renumiţi din lume: Taylor & Francis, Routledge şi Psychology Press. Oferă acces la peste 2 000 de reviste care acoperă o gamă largă de domenii – de la științele sociale și umaniste la știință și tehnologie. Peste 950 de titluri de reviste sunt indexate în Thomson Reuters’Citation Indexes/Web of Science.

Modalitate de acces: pe bază de IP instituţional.


Cambridge Journals Online asigură accesul la o colecţie de 380 de reviste ştiinţifice recenzate, interconectate digital, ce acoperă o gamă largă de discipline din domeniul ştiinţelor exacte, umanistice şi sociale: antropologie, arheologie, arte, astronomie, chimie, informatică, educaţie, inginerie, știinţe generale, geografie, istorie, limbă și lingvistică, drept, știinţe ale naturii, literatură, politică și relaţii internaţionale, psihologie, religie, sociologie, statistică și probabilitate etc.

Modalitate de acces: pe bază de IP instituţional.

LibUnivCatalog este catalogul colectiv al şapte biblioteci ale universităţilor din Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Catalogul colectiv cuprinde descrieri bibliografice pentru toate tipurile de documente deţinute de biblioteci (cărţi, seriale, articole din reviste şi culegeri, autoreferate, teze de doctorat, documente electronice etc.).

Catalogul electronic colectiv este accesibil pe platforma ExLibris Primo, care constituie un instrument performant de descoperire, regăsire şi furnizare a informaţiei, asigurând dintr-un singur punct accesul la o multitudine de resurse informaţionale (cataloagele electronice şi repozitoriile digitale ale bibliotecilor universitare din RM, precum şi o gamă largă de resurse de nivel internaţional: programele AGORA, HINARI, OARE, SpringerLink, bazele de date EBSCO etc.).

Biblioteca oferă acces utilizatorilor la calculatoarele din sălile de lectură în scop de studiu, informare, documentare și cercetare.

În sălile de lectură utilizatorii pot beneficia de acces gratuit la Internet şi Wi-Fi atât prin  intermediul  computerilor bibliotecii, cât și a dispozitivelor  proprii  (laptopuri,  tablete,  telefoane  etc.).

Calculatoarele pot fi utilizate individual sau de către grupuri organizate (pentru cursuri, prezentări, activităţi educaţionale) în baza unei programări prealabile.

Pornirea şi oprirea calculatoarelor constituie sarcina bibliotecarului de serviciu. Orice problemă legată de funcţionarea echipamentelor trebuie semnalată bibliotecarului.

Nu se permite copierea şi modificarea configuraţiilor softurilor instalate pe calculatoarele bibliotecii, accesarea fişierelor închise pentru public.

Accesoriile electronice proprii (discuri, stick-uri USB etc.) se conectează la echipamentele bibliotecii doar cu acordul bibliotecarului.

Utilizatorii sunt  rugaţi  să  nu  acceseze  programe  de  comunicare  prin  voce  (chat,  teleconferinţe, skype, messenger etc.), convorbiri on-line, filme, jocuri, alte site-uri cu conţinut distractiv, violent, pornografic, muzical.

Accesul  utilizatorilor  la  calculatoarele  pentru  public  se  face  în  limitele  programului  pentru utilizatori.  În  cazul  în  care  există  cereri  de  utilizare  a  calculatoarelor  care  depăşesc  numărul echipamentelor disponibile, timpul  de  utilizare  al  calculatorului  poate  fi  limitat  la 1 oră.

Utilizatorii  beneficiază  de  asistenţă  din  partea  personalului  de  specialitate  al  bibliotecii  pentru utilizarea  echipamentelor şi  programelor puse  la  dispoziţie.

Având statut de Bibliotecă Depozitară FAO în Moldova, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă facilitează accesul utilizatorilor la resursele informaţionale şi documentare ale Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a Națiunilor Unite şi asigură difuzarea informaţiei despre ele pe teritoriul Republicii Moldova. În scopul furnizării acestor servicii în cadrul bibliotecii funcționează Centrul de Informare și Documentare FAO în Moldova (CID FAO).

CID FAO deține o colecție cu peste 1200 de publicaţii tipărite (cărţi, publicaţii seriale, anuare etc.), editate sub egida FAO, în limbile engleză, franceză şi rusă, care pot fi consultate în cadrul centrului (bir. 222). Publicațiile din colecția FAO sunt reflectate în catalogul electronic al bibliotecii.

Centrul asigură acces şi organizează acţiuni de instruire privind utilizarea bazelor de date generate de FAO: AGRISFAOSTATAGORA.

Cataloagele publicațiilor FAO

Repozitoriul instituţional în domeniul ştiinţelor agricole (IRAS) reprezintă arhiva electronică a producţiei ştiinţifice a cadrelor didactice şi cercetătorilor UASM ce integrează diverse tipuri de documente cu text integral.

Structura repozitoriului este constituită din comunităţi reprezentate de facultăţile universităţii şi colecţii care includ diverse genuri de documente (articole din reviste şi culegeri ştiinţifice, monografii, manuale, autoreferate, teze de doctorat, brevete de invenţii ec.).

Pe lângă faptul că realizează concentrarea într-un singur loc a producţiei ştiinţifice universitare, repozitoriul asigură conservarea pe termen lung, diseminarea rapidă, sporirea vizibilităţii și impactului la nivel global a producţiei ştiinţifice.

Biblioteca deține o licență de acces la Sistemul Informatic „Legislaţia Republicii Moldova” al Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, operator al serviciilor electronice guvernamentale.

Sistemul include baza de date juridice a Republicii Moldova, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei.

La sediul bibliotecii puteți consulta circa 53 mii de documente cu caracter normativ în limbile română şi rusă, adoptate și publicate în Monitorul Oficial al RM şi alte surse oficiale, începând cu anul 1989, inclusiv actele normative din domeniul agriculturii şi alimentației.

Baza de date conţine acte normative modificate (la zi), cum ar fi:

 • Legile Republicii Moldova
 • Hotărârile Parlamentului Republicii Moldova
 • Decretele Preşedintelui Republicii Moldova
 • Hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului
 • Hotărârile Curţii Constituţionale
 • Hotărârile Curţii de Conturi
 • Hotărârile Băncii Naţionale
 • Acte ministeriale
 • Acte ale autorităţilor administrative centrale
 • Acte internaţionale
 • Alte acte

Pentru consultarea bazei de date vă puteți adresa în sala de lectură (bir. 216) sau puteți solicita la adresa uasmbiblioteca@gmail.com cercetări bibliografice la o anumită temă sau documente normative cu text integral.

Biblioteca  oferă  acces  la  Internet  şi  servicii de conectare Wi-Fi (fără fir) în  spaţiile  de lectură atât prin intermediul computerilor bibliotecii, cât și a dispozitivelor portabile ale utilizatorilor  (laptopuri,  tablete,  telefoane  etc.).

Serviciul este gratuit și este disponibil în interiorul bibliotecii în timpul orelor în care biblioteca este deschisă și în raza de acoperire WI-FI.

Pentru a beneficia de serviciul Wi-Fi este nevoie să vă conectaţi prin parolă, pe care o puteți obține de la bibliotecarul de serviciu.

Biblioteca nu garantează compatibilitatea Wi-Fi de pe dispozitivele portabile ale utilizatorilor cu cel al reţelei bibliotecii. În afară de menținerea serviciului WI-FI în funcțiune, biblioteca nu poate oferi niciun suport tehnic utilizatorului privind setările de conexiune și hardware de pe dispozitivul acestuia și, respectiv, nu poate garanta că se va putea realiza conexiunea la serviciul WI-FI al bibliotecii.

Biblioteca recomandă utilizatorilor să aibă o protecție actualizată împotriva virușilor și a spamului pe dispozitivele proprii.

Biblioteca nu își asumă nicio responsabilitate pentru siguranța echipamentelor sau pentru compromiterea configurațiilor dispozitivului, a securității sau a fișierelor de date rezultate din conectarea la serviciul WI-FI al bibliotecii.

Utilizatorii care utilizează sunetul sunt rugați să folosească căști pentru a nu deranja alți utilizatori.

Utilizarea accesului pentru orice activitate ilegală, inclusiv încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi, încalcă legea și politica bibliotecii și va conduce la pierderea accesului.

Biblioteca nu își asumă nici o responsabilitate pentru furturi sau pierderi de echipamente sau alte bunuri personale aduse în spațiile bibliotecii.

Având scopul de a spori diseminarea și impactul științific al publicațiilor, precum și vizibilitatea cercetătorilor universitari în domeniul agricol, biblioteca oferă servicii de colectare, stocare și conservare în repozitoriul instituțional, pe termen lung, a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice ale universităţii.

Depunerea publicaţiilor în repozitoriu poate fi realizată prin două modalităţi:

 • autoarhivarea de către autori a publicaţiilor proprii;
 • arhivarea publicaţiilor de către angajaţii bibliotecii, în cazul în care autorul acordă dreptul de arhivare bibliotecii.

Autoarhivarea documentelor în repozitoriu necesită autorizarea autorilor de către administratorul de sistem prin atribuirea unui cont de acces ce le oferă dreptul de deponent. Autorii pot beneficia de consultaţii din partea bibliotecii privind autoarhivarea publicaţiilor în repozitoriu.

Personalul bibliotecii realizează arhivarea publicaţiilor recepţionate de la autori, de la Centrul editorial al universităţii şi a publicaţiilor din colecţia bibliotecii.

Dacă lucrările dvs. publicate pot sau nu pot fi depozitate în repozitoriu depinde de condiţiile stipulate în acordul pe care l-aţi semnat cu editorul când lucrarea dvs. a fost acceptată spre publicare.

În cazul articolelor din alte reviste, decât cele instituţionale, se va consulta baza de date SHERPA/RoMEO în scopul identificării politicilor de arhivare ale editorilor de reviste. Dacă nu s-a identificat politica de arhivare, atunci se va consulta site-ul editorului sau se va solicita acordul de a include textul integral al articolelor în repozitoriu.

Dacă documentele conţin informaţii despre finanţatorul cercetării, se va consulta baza de date SHERPA/JULIET pentru a lua o decizie privind arhivarea în repozitoriu.

Beneficiile arhivării publicaţiilor în repozitoriu:

 • sporirea vizibilităţii şi a impactului rezultatelor cercetărilor dvs. ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional;
 • creșterea numărului de citări ale publicaţiilor;
 • colectarea rezultatelor cercetărilor dvs. într-un singur loc;
 • creşterea transparenţei şi eficientizarea comunicării științifice;
 • monitorizarea şi evidenţa publicaţiilor şi autorilor în funcţie de diverse criterii (facultăţi, catedre, genuri de documente etc.);
 • mediu eficient şi de încredere de a vă plasa documentele într-o arhivă digitală bine organizată şi de a extinde accesul liber la cercetări;
 • descoperirea uşoară prin intermediul motoarelor de căutare precum GoogleScholar şi alte servicii de căutare ştiinţifice specializate.

Pentru a afla mai multe despre arhivarea publicaţiilor în repozitoriu, solicitaţi o consultație din partea echipei de dezvoltare a repozitoriului, la adresa agrbib@uasm.md

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă oferă servicii de:

 • atribuire a indicilor CZU (Clasificarea Zecimală Universală),
 • atribuire a cuvintelor-cheie pentru publicaţiile elaborate de către autori – articole, cărţi, teze de doctor etc.

Ce este indicele CZU?

Indicele de Clasificare Zecimală Universală (CZU) reprezintă un cod numeric care este atribuit unui anumit document în rezultatul clasificării acestuia conform Clasificării Zecimale Universale, care se bazează pe principiul ierarhic de la general la specific, luând în considerare subiectul tratat în publicaţie.

CZU reprezintă un sistem de organizare a cunoştinţelor, divizat în zece clase, fiecare clasă fiind subdivizată în structuri logice:

0 – Știință și Cunoștințe. Organizare. Știința calculatoarelor. Informare. Documentare. Bibliologie. Instituții. Publicații
1 – Filosofie. Psihologie
2 – Religie. Teologie
3 – Ştiinţe sociale
4 – Vacantă (neutilizată)
5 – Matematică. Ştiinţe naturale
6 – Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnologie
7 – Arte. Recreație. Distracții. Sport
8 – Limbi. Lingvistică. Literatură
9 – Geografie. Biografie. Istorie

Sistemul CZU permite facilitarea accesului și eficientizarea căutării tematice a informației necesare în orice bibliotecă, catalog electronic sau depozit digital.

Ce sunt cuvintele-cheie?
Cuvintele-cheie sunt termeni specifici care redau esenţa şi caracterizează conţinutul unei lucrări, astfel reprezintă noţiunile reflectate în aceasta.

În scopul atribuirii cuvintelor-cheie unei publicaţii bibliotecarii realizează următoarele activităţi: examinarea documentului, identificarea şi selectarea noţiunilor și elementelor esenţiale relevante conținutului documentului, convertirea noţiunilor selectate în termeni de indexare în baza tezaurelor şi vocabularelor controlate.

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă utilizează în activitatea de indexare a publicațiilor de profil agricol versiunea on-line a tezaurului multilingv AGROVOC.

Exemplu de atribuire a indicelui CZU şi a cuvintelor-cheie de către angajaţii bibliotecii

Titlul articolului: Influența portaltoiului asupra creșterii și fructificării culturii de cireș

CZU: 634.232:631.541.4

Cuvinte-cheie: Prunus avium; Soi; Portaltoi; Formă de coroană; Distanță de plantare; Sistem de cultură; Recoltă.

Key words: Prunus avium; Variety; Rootstock; Tree crown form; Planting distance; Cultivation system; Yield.

Pentru a obține indici CZU şi cuvinte-cheie trebuie:

 • să furnizați informații privind numele autorilor, titlul lucrării, tipul publicației, cuprinsul, rezumatul;
 • să prezentaţi textul integral al publicaț

Pentru mai multe informaţii Vă rugăm să ne contactaţi la:

Tel. 022 432 592, E-mail:  uasmbiblioteca@gmail.com

Biblioteca elaborează bibliografii personale în scopul de a aduna lucrările unui profesor sau ale unui om de știință într-un singur loc şi de a promova realizările, contribuţiile acestuia la dezvoltarea educaţiei şi ştiinţei agricole.

Biobibliografia este un tip de bibliografie în care informaţiile bibliografice despre lucrările unui autor sunt combinate cu informaţii biografice despre viaţa şi activitatea autorului şi literatura dedicată acestuia.

Biobibliografia include toate publicaţiile unui autor: monografii, manuale, ghiduri, brevete de invenţie, rapoarte ştiinţifice, articole, documente nepublicate etc.

După structură, biobibliografiile includ, de regulă, următoarele secţiuni:

 • prefaţă sau un articol introductiv, care evidenţiază unele aspecte importante din viaţa şi activitatea autorului, contribuţia sa la dezvoltarea unei anumite ramuri a ştiinţei, tehnologiei, culturii;
 • principalele date din viaţa şi activitatea autorului;
 • lista publicaţiilor altor autori despre viaţa şi opera autorului;
 • un index cronologic al lucrărilor tipărite şi electronice ale autorului;
 • indexuri auxiliare (de titluri, coautori, pe subiecte);
 • lista de abrevieri;
 • material ilustrativ.

Activitatea publică „Cafeneaua filosofică (istorică, culturală)” este rodul unui frumos parteneriat al bibliotecii şi al Catedrei Ştiinţe Socio-umane a Facultăţii de Economie  a UASM, în persoana  profesorilor catedrei, care sunt doamna Arina Antoci, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, domnul Pavel Movileanu, doctor habilitat în economie, profesor universitar, domnul Stanislav Covalschi, doctor în istorie, conferenţiar universitar şi doamna Nadejda Scobioală, lector universitar.

Lansarea acestei activităţi a avut loc pe 16 noiembrie 2018, de Ziua Mondială a Filosofiei, care  este marcată în cea de-a treia zi de joi a lunii noiembrie la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).

Această activitate a conturat o perspectivă favorabilă în desfăşurarea mai multor acţiuni în comun cu profesorii catedrei Ştiinţe Socio-umane. A fost extinsă tematica şedinţelor, care nu se centrează exclusiv pe filosofie, ci se axează pe mai multe aspecte cu semnificaţie informaţională şi educativă: filosofică, istorică, social-politică, culturală. Cafeneaua şi-a deschis uşile şi cu prilejul unor evenimente, cum ar fi Centenarul Unirii Basarabiei cu Romania (1 decembrie); Ziua Memoriei (ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi a victimelor acestui conflict, 2 martie) etc.

Şedinţele au întrunit studenţi de la mai multe facultăţi universitare. În agenda activităţilor s-au înscris lecţii publice cu prezentări PowerPoint, întâlniri, expoziţii fotodocumentare şi tematice de carte, proiecţii de videoclipuri, alternând cu dezbateri, intervenţii, opinii şi propuneri din partea studenţilor participanţi.

Din agenda activităţilor:

Lecţii publice, prezentări:

 • „Filozofia în prezent: actualitate şi tradiţii”;
 • “Moldova de la începuturi până astăzi”;
 • „Incursiuni în timpul războaielor…prin prizma documentelor adoptate la acel timp”;
 • „Importanţa Marii Uniri pentru reîntregirea ţării şi restabilirea adevărului istoric”;
 • „Dragobete – Ziua Dragostei şi Bunăvoinţei”.

Întâlniri:

 • Întâlnire cu eroii războiului de pe Nistru din 1992 (invitat special locotenent-colonelul Vasile Severin).

Expoziţii:

 • “Filozofia – ştiinţa pentru o mai bună înţelegere a lumii”;
 • “Mărturii ale istoriei ţării noastre în scrieri de ieri şi de azi“;
 • „Portrete ale elitei intelectuale a Sfatului Ţării care a votat Unirea Basarabiei cu România în 1918”;
 • „Cunoaşte cartea profesorului tău”: expoziţie dedicată profesorilor catedrei Ştiinţe Socio-umane;
 • „Cauzele şi particularităţile conflictului transnistrean”.

Proiecţie videoclipuri:

 •  „Lecţia de filosofie”;
 • „Socrate şi cele trei încercări”.

Comunicate:

Activităţile desfăşurate în cadrul bibliotecii în format de „cafenea”, deşi îşi păstrează caracterul didactico-ştiinţific, îşi propun să depăşească formatul activităţilor academice tradiţionale, să elucideze rolul subiectelor puse în discuţie pentru fiecare student participant şi să aibă loc într-o ambianţă mai prietenoasă,  de „cafenea”.

Alăturaţi-vă Cafenelei filosofice (istorice, culturale) ori de câte ori îşi va anunţa şedinţele.

Şedinţele „cafenelei” sunt organizate în sălile de lectură ale bibliotecii. În condiţii pandemice, eventual, întâlnirile noastre vor fi reluate în format online.

Susţinem iniţiativele dumneavoastră, dragi profesori şi studenţi, privind tematica şi timpul de organizare a activităţilor, pe care le puteţi expune la adresa uasmbiblioteca@gmail.com

Cercetarea bibliografică reprezintă un serviciu de furnizare a listelor bibliografice pe anumite teme de interes, alcătuite în urma consultării diferitor surse de informare – atât a cataloagelor, bazelor de date și a altor resurse informaționale ale BRȘA, cât şi a resurselor altor biblioteci din ţară şi de peste hotare.

Lista bibliografică reprezintă o listă alfabetică de referințe bibliografice ale publicațiilor care pot fi utilizate în dezvoltarea unei teme de cercetare. O listă de acest fel constituie un suport semnificativ pentru fundamentarea unor studii ştiinţifice, pentru elaborarea tezelor de licenţă, master şi doctorat, pentru pregătirea comunicărilor în cadrul conferinţelor ştiinţifice.

Prezentarea referințelor bibliografice și citarea surselor de informare sunt necesare pentru evitarea plagiatului și atestă documentarea autorului în problema cercetată.

Lista bibliografică, prin conținutul ei, demonstrează că lucrarea este rezultatul unui studiu aprofundat de cercetare.

Termenul de realizare a unei cercetări bibliografice variază în funcție de gradul de complexitate al cererii şi constituie, în mediu, 3-5 zile calendaristice.

Lista de referințe care rezultă în urma cercetării efectuate poate fi pusă la dispoziţia utilizatorului fie la vizita în incinta bibliotecii, fie prin e-mail.

Pentru a solicita o cercetare bibliografică, vă rugăm să vă adresați Secției Asistență Informațională și Colaborare Internațională, să plasați o cerere la adresa de e-mail a.rurac@uasm.md ori să completați formularul.


Cercetări bibliografice efectuate

Dacă sunteţi cercetător, profesor şi autor, atunci cu siguranţă aveţi nevoie de un profil Google Scholar.

Ce este Google Scholar?

Google Scholar este un sistem de căutare, disponibil gratuit, care oferă căutări de publicaţii ştiinţifice de tip text integral, în diverse formate şi discipline, precum şi permite de a efectua analize ale performanţelor ştiinţifice şi de a evalua potenţialul ştiinţific al cercetătorilor.

Avantajele Google Scholar:

 • reprezintă o imensă bază de date ce posedă un algoritm facil de căutare cu caracteristici similare ale căutării web Google,
 • clasează rezultatele căutării în ordinea relevanţei, astfel cele mai relevante rezultate întotdeauna vor apărea pe prima pagină;
 • facilitează identificarea surselor informaţionale din alte domenii ce au tangenţă cu domeniul investigat;
 • asigură gestionarea propriei pagini / profil;
 • permite copierea integrală a informaţiei necesare în „biblioteca” personală, pentru studierea ulterioară a ei;
 • permite determinarea numărului de citări pentru fiecare publicaţie în parte sau pentru fiecare autor;
 • calculează şi afişează automat numărul total individual de citări, h-indexul, i10-indexul etc. 

În scopul facilitării utilizării Google Scholar puteţi consulta ghidurile:

Google Scholar — Crearea şi gestionarea profilului Google Scholar

Google Scholar — Posibilităţi și funcţionalităţi

sau puteţi solicita asistenţa bibliotecarului la adresa de e-mail uasmbiblioteca@gmail.com

Diseminarea selectivă a informaţiei (DSI) este un serviciu de informare curentă în vederea asigurării operative și sistematice a cercetătorilor din domeniul agriculturii, în mod personalizat, cu informaţii bibliografice privind publicațiile apărute recent la o anumită temă de cercetare sau de interes profesional.

Acest serviciu are scopul de a ține la curent cercetătorii, pe parcursul procesului de cercetare a unei teme, cu ultimele documente de diverse tipuri, ce corespund ariei de interes științific, indiferent de localizarea acestora (în colecțiile bibliotecii, disponibile în internet, în baze de date la care biblioteca deține acces etc.).

Grupul-ţintă: utilizatorii antrenaţi în munca de cercetare ştiinţifică (cadre didactice şi ştiinţifice universitare, doctoranzi, cercetători ai instituţiilor de cercetări ştiinţifice de profil agricol).

Obiectivele serviciului DSI:

 • susţinerea informaţional-bibliografică a activităţilor de cercetare în domeniul agriculturii şi ştiinţelor conexe;
 • facilitarea şi extinderea accesului cercetătorilor la informaţii și documente;
 • reducerea timpului cercetătorului pentru căutarea informaţiei necesare.

În scopul satisfacerii nevoilor utilizatorilor de date statistice, Biblioteca furnizează la cerere date statistice, reprezentări statistice tabelare şi grafice privind:

 • producţia agricolă globală şi pe diverse ţări,
 • suprafeţele însămânţate cu culturi agricole,
 • cei mai mari producători de produse agricole din lume,
 • efectivul de animale, productivitatea animalelor şi păsărilor,
 • exportul şi importul produselor agroalimentare,
 • indicii preţurilor în agricultură,
 • populaţia implicată în agricultură,
 • maşini agricole, bilanţul alimentelor şi produselor agricole,
 • ţările donatoare de alimente etc.

Satisfacerea solicitărilor de informaţii statistice se realizează în preponderenţă cu ajutorul bazelor de date FAOSTAT, EUROSTAT, Băncii de date StatBank” a Biroului Naţional de Statistică al RM etc.

Dacă aveţi nevoie de date statistice, contactaţi-ne la adresa uasmbiblioteca@gmail.com.

Bibliotecarii crează conținuturi instructive online în scopul de a vă ajuta să navigați în mediul informațional, să descoperiți, să evaluați și să utilizați corect informațiile.

De asemenea, vă propunem un set de ghiduri și tutoriale, create pentru a vă ajuta în toate etapele procesului de cercetare, a facilita utilizarea diferitor instrumente de creștere a vizibilității cercetărilor dvs., a vă ghida în evitarea plagiatului, în utilizarea etică a informației, în diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice etc.

Puteți utiliza resursele de învățare online ale bibliotecii ori de câte ori aveți o întrebare, atunci când un bibliotecar nu este disponibil, și în cazul când preferați să studiați de sine stătător.

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar și pentru orice întrebări despre aceste ghiduri și tutoriale, Vă rugăm să contactați personalul bibliotecii pe una din adresele electronice v.lupu@uasm.md și sobetchi@gmail.com

Lista ghidurilor bibliotecii

Lista tutorialelor bibliotecii

Ce este împrumutul interbibliotecar internaţional?

Prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar internaţional, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă, în colaborare cu biblioteci de peste hotare, pune la dispoziţia utilizatorilor săi publicații pe care nu le are în colecţiile proprii şi care nu sunt disponibile cu text integral în Internet şi în bazele de date la care biblioteca oferă acces.

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă este membră a rețelei internaționale de biblioteci agricole AGLINET  (Agricultural Libraries Network), prin intermediul căreia toate bibliotecile membre furnizează, la cerere, servicii de împrumut interbibliotecar prin punerea la dispoziţie, gratuit şi cu operativitate, a publicaţiilor editate pe teritoriul țării lor.

Prin serviciul de împrumut interbibliotecar, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă asigură utilizatorilor accesul la publicații din domeniul agriculturii și științelor adiacente din colecţiile bibliotecilor agricole din peste 55 de ţări ale lumii.

Cine poate utiliza acest serviciu?

 • Cadrele didactice universitare
 • Doctoranzii, masteranzii, studenţii
 • Personalul universităţii

Ce tipuri de publicații pot fi solicitate?

Prin intermediul împrumutului interbibliotecar internaţional pot fi solicitate:

 • articole din reviste ştiinţifice;
 • articole din culegeri, materiale ale conferinţelor;
 • capitole din cărţi.

Cum se efectuează o comandă a unei publicaţii prin intermediul împrumutului interbibliotecar internaţional?

Solicitarea publicaţiilor se realizează prin intermediul unei cereri, în care utilizatorul specifică toate datele de identificare a publicaţiei (autor, titlu, editură, an de publicare) şi datele lui de contact (adresă de e-mail, nr. de telefon).

Solicitările pot fi formulate prin telefon, la numărul 022 43 25 92, transmise pe adresa  electronică agrbib@uasm.md sau adresate direct personalului bibliotecii (Serviciul împrumut interbibliotecar internaţional, biroul 222).

Cât durează prelucrarea cererii?

Durata prelucrării cererii este de până la 3 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea cererii și de timpul necesar de răspuns al bibliotecii furnizoare interogate. În cazul publicațiilor electronice, termenul este mai scurt.

Cum se urmăreşte stadiul de derulare a împrumutului interbibliotecar?

Bibliotecarul va anunţa utilizatorul, prin e-mail sau telefonic, despre sosirea publicaţiilor şi disponibilitatea lor pentru studiu. În cazul publicațiilor electronice, utilizatorul va primi publicația prin e-mail.

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă oferă publicaţii din colecţiile sale bibliotecilor de peste hotare?

La rândul lor, utilizatorii bibliotecilor de peste hotare membre AGLINET pot împrumuta publicațiile care se găsesc în colecțiile Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM. În acest scop, utilizatorii vor adresa cererea de împrumut bibliotecii în care îşi urmează cursurile sau îşi desfăşoară activitatea didactică ori de cercetare, sau celei mai apropiate biblioteci. În continuare, biblioteca parteneră va realiza toate demersurile pentru a primi publicaţia de la Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă şi a o transmite apoi solicitantului.

Împrumutul interbibliotecar se desfăşoară exclusiv între două biblioteci. O persoană fizică (un utilizator) nu poate face o solicitare de împrumut interbibliotecar la o altă bibliotecă în nume propriu.

În cazul în care publicaţiile de care aveţi nevoie nu se află în colecţiile bibliotecii noastre, puteţi utiliza serviciul de împrumut interbibliotecar.

Ce este împrumutul interbibliotecar naţional?

Prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar naţional (ÎIB), Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM pune la dispoziţia utilizatorilor săi publicații din colecţiile altor biblioteci din ţară, care lipsesc în colecţiile proprii.

Cine poate utiliza acest serviciu?

 • Cadrele didactice universitare
 • Doctoranzii, masteranzii, studenţii
 • Personalul universităţii

Ce tipuri de publicații pot fi solicitate?

Obiect al ÎIB sunt publicaţiile (monografii şi articole) ştiinţifice şi didactice, cu excepţia publicaţiilor de patrimoniu, a documentelor fragile sau voluminoase, precum şi a celor solicitate frecvent pentru lectură în cadrul bibliotecii furnizoare, care decide, în toate cazurile, dacă publicația solicitată poate fi împrumutată.

Cum se efectuează o comandă a unei publicaţii prin intermediul ÎIB?

Solicitarea publicaţiilor se realizează prin intermediul unei cereri, în care utilizatorul specifică toate datele de identificare a publicaţiei (autor, titlu, editură, an de publicare) şi datele lui de contact (adresă de e-mail, nr. de telefon).

Solicitările pot fi formulate prin telefon, la numărul 022 43 25 92, transmise pe adresa electronică agrbib@uasm.md sau adresate direct personalului bibliotecii (Serviciul împrumut interbibliotecar naţional, biroul 222).

Cât durează prelucrarea cererii?

Durata prelucrării cererii este de până la 3 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea cererii și de timpul necesar de răspuns al bibliotecii furnizoare interogate. În cazul publicațiilor electronice, termenul este mai scurt.

Cum se urmăreşte stadiul de derulare a împrumutului interbibliotecar?

Bibliotecarul va anunţa utilizatorul, prin e-mail sau telefonic, despre sosirea publicațiilor / realizarea împrumutului şi disponibilitatea publicațiilor solicitate pentru studiu.

Unde și cum se pot consulta publicațiile solicitate?

Publicațiile originale se vor consulta numai în sala de lectură a bibliotecii.

Fotocopierea sau scanarea informaţiilor din publicațiile solicitate prin ÎIB se va realiza doar în incinta universităţii, în limitele legislației privind dreptul de autor.

În cazul publicațiilor electronice, utilizatorul va primi documentul prin e-mail.

Care este perioada de împrumut al publicațiilor?

Perioada de împrumut al publicațiilor se stabileşte de către biblioteca furnizoare: 10-12 zile pentru cărţi şi 10 zile pentru publicaţiile periodice. În cazul când publicația nu este suprasolicitată, perioada de împrumut poate fi prelungită o singură dată pentru un termen de 10 zile.

La rândul lor, utilizatorii altor biblioteci din țară pot împrumuta publicațiile care se găsesc în colecțiile Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM. În acest scop, utilizatorii vor adresa cererea de împrumut bibliotecii universităţii în care îşi urmează cursurile sau îşi desfăşoară activitatea didactică ori de cercetare, sau celei mai apropiate biblioteci. În continuare, biblioteca parteneră va realiza toate demersurile pentru a primi publicaţia de la Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă şi a o transmite apoi solicitantului.

Împrumutul interbibliotecar se desfăşoară exclusiv între două biblioteci. O persoană fizică (un utilizator) nu poate face o solicitare de împrumut interbibliotecar către o altă bibliotecă în nume propriu.

Programul „InfoDoctorandus” reprezintă un ansamblu de activităţi complexe de informare, instruire şi consultanţă orientate în vederea acordării sprijinului doctorandului pe întreaga perioadă de realizare a cercetării ştiinţifice.

Obiectivele programului:

 • facilitarea procesului de informare şi documentare a doctoranzilor privind scrierea unei lucrări ştiinţifice;
 • dezvoltarea deprinderilor doctoranzilor în identificarea, selectarea, evaluarea şi utilizarea eficientă a informaţiilor în cercetările preconizate;
 • dezvoltarea abilităţilor doctoranzilor privind prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare;
 • prevenirea plagiatului în procesul de cercetare ştiinţifică;

informarea doctoranzilor referitor la prevederile legale privind prezentarea lucrării ştiinţifice, cerinţele Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare etc.).

Cursuri de instruire oferite în cadrul programului 

Rezervarea unei activităţi de instruire se face direct la sediul bibliotecii (biroul 222), telefonic, la nr. (022) 432-592, sau prin e-mail, la adresa uasmbiblioteca@gmail.com.

Fiind o prioritate naţională, promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă până în anul 2030 constituie o prioritate şi în activitatea bibliotecii.

Ce este Agenda 2030 a ONU?

Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030 reprezintă un program universal de acţiune globală în domeniul dezvoltării durabile, adoptat de liderii celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York,  la 25 septembrie 2015, destinat tuturor ţărilor din lume în scopul de a contribui la eradicarea sărăciei şi la realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030. Pentru prima dată sunt vizate în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare.

Agenda 2030 este una ambiţioasă, mult mai complexă decât Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, care promovează echilibrul între trei dimensiuni principale ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu.

Agenda este adaptată la contextul naţional al Republicii Moldova prin Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2030”.

Ce sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă?

Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 se bazează pe un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) sau Obiective Globale, stabilite de liderii mondiali, şi 169 de obiective specifice sau ţinte, care răspund la principalele provocări ale dezvoltării lumii şi trebuie atinse la nivel global până în anul 2030:

ODD se fundamentează pe cinci piloni ai dezvoltării durabile de importanţă critică pentru omenire şi planetă: populaţie, planetă, prosperitate, pace, parteneriat.

Astfel, Agenda 2030 reprezintă un plan de acţiune pentru Oameni, Planetă și Prosperitate, fiind îndreptată spre consolidarea Păcii universale, iar toate ţările și toate părţile interesate trebuie să acţioneze în Parteneriat, în vederea implementării acestui plan de acţiuni. 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă trebuie să finalizeze agenda demarată de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (2000) în jurul unui angajament de a reduce sărăcia globală şi a salva milioane de vieţi şi să nu lase pe nimeni în urmă.

Coordonarea şi monitorizarea procesului de adaptare şi implementare la nivel naţional a ODD-urilor este realizată de Consiliul Naţional de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă.

Realizarea angajamentelor ce reies din Agenda 2030 necesită o abordare integră, intersectorială, dar şi efort comun la toate nivelurile, atât din partea autorităţilor, cât şi din partea societăţii civile, mediului academic, sectorului privat şi a populaţiei la general, inclusiv şi a bibliotecilor de toate tipurile

Biblioteca şi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă dezvoltă noi roluri pentru biblioteci. Implicarea Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole în promovarea şi sprijinirea implementării ODD se axează pe obiectivele relevante şi prioritare, adaptate la contextul Republicii Moldova, ce ţin, în special, de dezvoltarea durabilă prin agricultură durabilă, alimentaţie durabilă şi asigurarea unui mediu durabil

Principalele deziderate ale agriculturii durabile se regăsesc printre reperele de bază ale serviciilor bibliotecii: producerea de alimente sănătoase, de calitate, în cantităţi suficiente; utilizarea la minimum a pesticidelor; protejarea/ conservarea mediului (resurselor naturale, ecosistemelor şi biodiversității etc.); viabilitatea economică a exploataţiilor agricole pentru a contribui la consolidarea comunităţilor rurale; bunăstarea animalelor etc.

Cercetarea constituie un factor primordial în realizarea Agendei 2030 a ONU, astfel biblioteca desfăşoară pentru comunitatea agricolă servicii şi activităţi diverse, cu accent pe susţinerea şi promovarea cercetării, cunoştinţelor şi a datelor agricole deschise.

Grupul ţintă pe care se focalizează activitatea bibliotecii în promovarea ODD include studenţii şi doctoranzii UASM, profesorii, cercetătorii instituţiilor de cercetare de profil agricol.

Biblioteca utilizează diverse modalităţi de promovare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă:

 • organizarea activităților publice (lecții publice, seminare specializate, întâlniri cu oameni de afaceri în agricultură etc.);
 • furnizarea informaţiilor personalizate prin e-mail în adresa profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor;
 • realizarea sintezelor informative şi documentare pe diverse teme;
 • efectuarea cercetărilor bibliografice cu link-uri la publicații în acces deschis, relevante temelor de cercetare, pentru teze de doctorat, articole etc.;
 • e-Difuzare Selectivă a Informației;
 • subiecte ODD în cadrul programelor de cultura informaţiei, orientate pe categorii de utilizatori;
 • furnizarea datelor statistice privind diverşi indicatori agricoli: populație, producție agricolă, roada la hectar etc.
 • diseminarea manifestărilor științifice din domeniul agricol.

Dacă doriţi să beneficiaţi de aceste servicii, contactaţi-ne la adresa uasmbiblioteca@gmail.com

 • Arhivarea revistei ”Știința agricolă” în directoriii și baze de date în acces deschis
 • Asistarea în utilizarea bazelor de date legislative
 • Asistarea în utilizarea bazelor de date statistice (FAOSTAT etc.)
 • Asistenţa consultativă privind citarea surselor de informare
 • Asistență în creșterea vizibilității cercetătorilor și publicațiilor
 • Asistență informațională în utilizarea catalogului electronic
 • Asistența studenților în evitarea plagiatului
 • Cercul științific în bibliotecă
 • Colecții cu acces liber la raft
 • Consultarea publicațiilor în sălile de lectură
 • Consultarea tezelor de doctorat în sala de lectură
 • Consultații privind prezentarea referinţelor bibliografice
 • Consultații privind utilizarea bazelor de date
 • Crearea profilului cercetătorului în ORCID
 • Determinarea statutului revistelor ştiinţifice
 • E-buletine de achiziții
 • Efectuarea analizelor bibliometrice ale publicaţiilor cercetătorilor
 • Elaborarea listelor tematice la cerere pentru teze de licenţă, teme de cercetare
 • Elaborarea lucrărilor bibliografice (indici bibliografici, webliografii etc.)
 • Elaborarea materialelor promoţionale
 • Expoziţii „Cunoaşte cartea profesorului tău”
 • Expoziții de informare
 • Expoziții tematice pe cele mai actuale teme
 • Expoziții-eveniment
 • Expoziții-aniversare
 • Furnizarea electronică de documente
 • Ghidarea în identificarea, evaluarea și selectarea informației
 • Identificarea factorului de impact al revistelor
 • Identificarea indicelui Hirsch al autorilor
 • Identificarea revistelor potenţiale pentru publicarea articolelor
 • Împrumutul de publicații la domiciliu
 • Împrumutul literaturii artistice (beletristică) la domiciliu
 • Informarea privind noile achiziții de documente în bibliotecă
 • Înscrierea utilizatorilor la bibliotecă
 • Întâlniri cu oameni de afaceri din domeniul agriculturii
 • Întâlniri cu personalităţi din diverse domenii
 • Integrarea publicațiilor cercetătorilor din RM în baza de date AGRIS
 • Întocmirea/redactarea listelor bibliografice pentru curriculumurile universitare
 • Lansări și prezentări de carte
 • Lecții de cultura informației
 • Lecții publice, seminare specializate
 • Ora grupei în bibliotecă
 • Orientarea și îndrumarea în spațiile bibliotecii
 • Prelungirea termenului de împrumut, inclusiv prin telefon, e-mail
 • Programe de informare pe subiecte de interes, privind evenimente internaționale etc.
 • Programe speciale de dezvoltare a culturii informaţiei
 • Programul „În susținerea informațională a absolvenților”
 • Promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei  ONU – 2030
 • Realizarea studiilor bibliometrice cu ajutorul instrumentului Publish or Perish
 • Redactarea referințelor bibliografice
 • Referințe bibliografice de adresă, de concretizare
 • Rezervarea publicațiilor frecvent solicitate
 • Rezervarea unui computer
 • Rezervarea unui spațiu în bibliotecă pentru studiu în grup
 • Săptămâna Accesului Deschis
 • Servicii bibliometrice
 • Servicii de asistenţă privind autoarhivarea documentelor în arhive electronice deschise
 • Servicii de recreere (ateliere de creație etc.)
 • Servicii de utilitate interactivă (pe rețele sociale etc.)
 • Servicii şi facilităţi prin intermediul site-ului bibliotecii
 • Sinteze bibliografice și tematice privind publicaţiile din colecţiile bibliotecii
 • Topul celor mai buni utilizatori
 • Traininguri, cursuri de instruire
 • Tururi ghidate, prezentarea bibliotecii pentru public
 • Zile de informare tematice şi de prezentare a achizițiilor intrate în colecţiile bibliotecii
 • Ziua Catedrei
 • Ziua Specialistului